O podjetju

30 let
zagotavljanja rešitev,
ki vaše izzive spremenijo
v zgodbe o uspehu

Verjamemo v

pametne rešitve
zanesljivo partnerstvo
odličnost storitev
čisto okolje

Poslanstvo, vizija in vrednote

Poslanstvo

Postavljamo trende uporabnikom in okolju prijaznih naprav.

Vizija

Z inovativnimi in trajnostnimi rešitvami izboljšujemo uporabniško izkušnjo.

Podjetniške vrednote

Inovativnost

Z realizacijo naših idej ustvarjamo novo vrednost za kupce. Razmišljamo kreativno in stalno izboljšujemo uporabniško izkušnjo naših kupcev. Razvijamo ljudem in okolju prijazne proizvode in rešitve. Stalno skrbimo za svoj osebni in profesionalni razvoj in se  nenehno učimo.

Agilnost

Na potrebe in želje naših kupcev odreagiramo hitro in optimalno. Kreiramo in obvladujemo spremembe, ki so del našega vsakdana in so generator razvoja.

Odgovornost

Prevzemam popolno odgovornost za rezultate svojega dela, dela sodelavcev in celotnega podjetja Osebno sem odgovoren za odnos do sebe, sodelavcev, dela in do partnerjev. Sprejemam popolno odgovornost za trajnostni razvoj podjetja s tem da imam spoštljiv odnos do ljudi in okolja v katerem živim in delam.

Timsko delo in partnerstvo

S sodelavci in partnerji razvijam dolgoročne partnerske odnose. Skupaj gradimo pozitivno delovno vzdušje in ustvarjamo močno podjetje na osnovi korporativne kulture.

Zaupanje

Zaupanje gradimo na zaupanju sebi in lastnim sposobnostim. Tako lahko zaupam tudi vsem ostalim. Je rezultat jasne in odprte komunikacije ter spoštljivega in pristnega odnosa med zaposlenimi in partnerji. Medsebojno zaupanje ustvarjamo tudi z neformalnimi druženji.

Zanesljivost

Moja beseda velja. Kar obljubim naredim v roku in kvaliteti. Sodelavci in partnerji se vedno lahko zanesejo name. Dajem svoj edinstven doprinos Atechu.

 

Ekipa

Portreti_Davor Jakulin
Davor Jakulin

Generalni direktor

Fusce enim eros, maximus sed dolor non.

Jana Lenič
Jana Lenič

Vodja financ in računovodstva

Fusce enim eros, maximus sed dolor non.

Portreti_Martin Zerjal
Martin Žerjal

Vodja razvojnega oddelka

Fusce enim eros, maximus sed dolor non.

Portret - Sara Turk
Sara Turk

EMS/ODM prodaja

Fusce enim eros, maximus sed dolor non.


Maša Jakulin

Vodja razvoja zaposlenih

 

MEJNIKI
IN RAST PODJETJA

MEJNIKI

 • 1990Ustanovitev podjetja, kot slovensko-švicarskega skupnega podjetja
 • 1998Zagon prve avtomatske SMT linije
 • 2001Certifikat kakovosti ISO 9001
 • 2005Priznanje »naj podjetnška ideja«
  Prva produktna paltforma »connectivity« programa
  Razvojni laboratorij za motorske kontrole, opremljen s testnimi progami
 • 2006Instalacija in-circuit testne linije z letečimi sondami
 • 2007Certifikat ISO 14001
 • 2008Tržna predstavitev prvega krmilnika FUMIS za kurilne naprave na biomaso
  Uvrstitev med 101 najboljših zaposlovalcev v izboru “zlata nit”
 • 2009Nagrada horus za najbolj družbeno odgovorno podjetje v kategoriji srednje velikih podjetij
 • 2011Priznanje “hidden champion” za podjetje, ki uveljavlja najboljše poslovne prakse
 • 2013Nagrada za najboljšo podjetniško idejo za proizvod Florian
 • 2015Nova dodatna SMT linija
 • 2016Prevzem sredstev in dejavnosti podjetja Perles
 • 2020Preoblikovana spletna trgovina Perles za boljšo nakupovalno izkušnjo

Politika kakovosti in okoljska politika

V ATech elektroniki d.o.o. se zavedamo odgovornosti posameznika in družbe do okolja, v katerem živimo, zato si prizadevamo za rešitve, ki so do njega kar najbolj prijazne.

Zavezali smo se poslanstvu, da na področju tehnologije proizvodnje elektronskih naprav, natančneje tehnologiji priprave elektronskih komponent, montaži elementov na tiskana vezja in spajkanju le-teh ter preizkušanju modulov oziroma celotnih naprav nudimo celovite rešitve in našim strankam tako pomagamo s prevzemom deleža njihove odgovornosti s področja okoljevarstva. Z doseganjem in preseganjem pričakovanj naših poslovnih partnerjev gradimo dolgoročne partnerske odnose.

ATechova politika kakovosti temelji na naslednjih načelih:

Preseganje pričakovanj kupcevTo je naša prednostna naloga, ki se kaže predvsem v proizvodnji in prodaji izdelkov želene kvalitete, pred in poprodajnem svetovanju kupcem, čim krajših dobavnih rokih in točnih dobavah. S kupci vzpostavljamo dolgoročen partnerski odnos tako, da skupaj načrtujemo nadaljnje usmeritve.

Spodbujanje inovativnostiZ izvajanjem stalnih izboljšav izdelkov in procesov si prizadevamo slediti najnovejšim trendom v panogi. Inovativnost spodbujamo na nivoju vsakega posameznika v podjetju, zelo pomembno vlogo pa pri tem igra tudi naša sposobnost upoštevanja gibanja trendov in spoznanj naših kupcev. Ključna usmeritev zaposlenih je v osvajanju novih znanj, kar se kaže z intenzivnim izobraževanjem na vseh področjih.

Nenehno izboljševanjeOdličnost ni cilj, ampak pot po kateri si prizadevamo potovati v prihodnost. Razvojna politika in strategija podjetja je postati podjetje, ki bo v vseh pogledih primerljiva z najboljšimi tovrstnimi evropskimi podjetji, kar pomeni predvsem višjo produktivnost ob optimalnih stroških in vodenju politike kakovosti poslovanja.

ATechova okoljska politika temelji na naslednjih načelih:

PreventivaS planiranjem, izvajanjem, preverjanjem in ukrepanjem v primeru novih priložnosti si prizadevamo za čim višjo stopnjo gospodarjenja z naravnimi viri, materialom in energijo.

Koncept »3R«Sledimo konceptu »3R«: »Reduce« (zmanjšaj porabo), »Reuse« (uporabi znova), »Recycle« (recikliraj). Z uvedbo aktivnega okoljskega komuniciranja z različnimi ciljnimi skupinami se količina komunalnih in nevarnih odpadkov zmanjšuje, porastle pa so količine ločeno zbranih frakcij odpadkov, ki se jih vključuje v reciklažo.

VarnostKer naši procesi potekajo na okoljsko občutljivem območju (zavarovani vodni viri), posvečamo varnosti posebno pozornost. Vedno smo pripravljeni na preventivno delovanje, obenem pa učinkovito izvajamo ukrepe za preprečitev onesnaženja v primeru morebitnih nepredvidenih dogodkov.

ZakonodajaZavezujemo se za spremljanje in izpolnjevanje veljavnih zakonodajnih zahtev na področju ravnanja z okoljem na državni in na lokalni ravni. Dodatno spremljamo in izpolnjujemo za nas pomembne in obvezujoče ostale zahteve širše družbe.

ZavzetostV uresničevanje okoljske politike so aktivno vključeni vsi zaposleni, zunanji izvajalci in vsi tisti poslovni partnerji, ki sodelujejo pri izvajanju okoljsko relevantnih procesov. Za dvig znanja in okoljske kulture skrbimo z izobraževanji zaposlenih in s primernim komuniciranjem na vseh ravneh podjetja.

Sodelovanje z javnostjoOdprti smo za sodelovanje z javnostjo ter skupaj z njo iščemo za vse sprejemljive rešitve pri nadaljnjem razvoju. Pobude in vprašanja javnosti sprejemamo ter se nanje odzivamo.

CiljiNenehno želimo izboljševati odnos do okolja in preprečevati onesnaževanja, izpolnjevati zahteve veljavne zakonodaje in zahteve lokalne skupnosti, zmanjševati verjetnost okoljskih nesreč, ločeno zbirati odpadke na samem izvoru, racionalno izrabljati energente ter izbirati materiale in tehnologije, ki imajo manjši vpliv na okolje.

KARIERNA PRILOŽNOST - Iščemo nove člane ekipe. Zainteresirani? Prijavite se!
Copyright © 2020 - ATech elektronika d.o.o. All rights reserved.